9.5. koulullemme saapui venäläisiä opettajia tutustumaan lukioomme ja suomalaiseen lukiojärjestelmään. Vieraat toivat mukanaan herkullisia piirakoita, ja vierailu alkoikin kahvittelutilaisuudella ja lukiomme esittelyllä. Rehtori Olli Mielonen kertoi lukiostamme ja Marja Kondra tulkkasi. Mukana oli myös opiskelijoita vastaamassa vierailijoiden kysymyksiin.

 Yhteisen aloituksen jälkeen vieraat jakaantuivat ryhmiin ja kävivät tutustumassa käytännän työskentelyyn oppitunneilla. Tämä herätti selvästi kysymyksiä, ja vierailun lopuksi oli vielä keskustelutilaisuus, jossa vierailijat kyselivät innokkaasti lukiomme toiminnasta. On kiinnostavaa kuulla, millaisia eroja eri maiden koulujärjestelmissä on. Kiitos vierailusta!